Cirkuslek för barn 3 och 4 år
Denna kurs är för de allra minsta barnen, 3 och 4 år. Barnen får prova på olika cirkusmoment anpassade efter varje deltagares ålder och motorik. Barnen får prova grundläggande cirkustekniker som akrobatik, balans och jonglering. Cirkusundervisningen blandas med lekar och motorikövningar. I denna grupp deltar varje barn deltar tillsammans med en förälder som är med och hjälper barnet i de olika cirkusmomenter.

Deltagarnas ålder
Barnen ska ha fyllt utsatt ålder för gruppen i god tid innan terminen startar.
För att delta under vårterminen ska barnet minst ha fyllt 3 år senast den 1/1.
För att delta under höstterminen ska barnet minst ha fyllt 3 år senast den 1/9.

Schema våren 2018
Cirkuslek för 3 och 4 år söndag 09.30-10.15 Kopparbergsgatan Malmö
Cirkuslek för 3 och 4 år måndag 15.45-16.30 Kopparbergsgatan Malmö
Cirkuslek för 3 och 4 år torsdag kl 15.45-16.30 Kirseberg Kronetorpsgatan 1 Malmö

Undervisningen i de olika grupperna har samma innehåll, endast tiden skiljer

Terminsavgiften är 950 kr/barn. Terminen omfattar 13 lektionstillfällen

För att anmäla dig till våra kurser använder du vårt Anmälningsformulär