Cirkuslek för barn 5 och 6 år
Denna kurs är för barn 5 och 6 år gamla. Barnen får prova på olika cirkusmoment anpassade efter varje deltagares ålder och motorik. Barnen får prova grundläggande cirkustekniker som akrobatik, balans och jonglering. Cirkusundervisningen blandas med lekar och motorikövningar. I denna grupp deltar barnen på egen hand utan föräldrar. Föräldrar får dock vara med första lektionen på terminen. Vi har även en grupp där varje barn deltar tillsammans med en förälder som är med och hjälper barnet i de olika cirkusmomenter under hela terminen.

Deltagarnas ålder
Barnen ska ha fyllt utsatt ålder för gruppen i god tid innan terminen startar.
För att delta under vårterminen ska barnet minst ha fyllt 5 år senast den 1/1.
För att delta under höstterminen ska barnet minst ha fyllt 5 år senast den 9/1.
Inga undantag från detta görs!

Vi har även en kurs där barnen deltar tillsammans med en förälder i undervisningen. Läs mer om denna kurs under rubriken Familjecirkus

Schema våren 2018
Cirkuslek för 5 och 6 år söndag 10.15-11.15 Kopparbergsgatan Malmö
Cirkuslek för 5 och 6 år tillsammans med en förälder måndag 16.30-17.30 Kopparbergsgatan Malmö
Cirkuslek för 5 och 6 år tisdag 16.00-17.00
Kopparbergsgatan Malmö
Cirkuslek för 5 och 6 år torsdag 16.30-17.30 Kirseberg Kronetorpsgatan 1 Malmö

Undervisningen i de olika grupperna har likvärdit innehåll, endast tiden skiljer.

Terminsavgiften är 950 kr/barn. terminen omfattar 13 lektionstillfällen

För att anmäla dig till våra kurser använder du vårt Anmälningsformulär